enter the new jerusalem

שערה החדש של ירושלים ברובע הכניסה לעיר הוא המקום אליו מתנקזים בימים אלה בסינרגיה עוצמתית ומלאת השראה

מוסדות השלטון, הקהילה והעסקים, התרבות והקולינריה.

המהפכה העירונית הגדולה ביותר שידעה העיר ירושלים יצאה לדרך

המהפכה העירונית הגדולה ביותר שידעה העיר ירושלים יצאה לדרך

המתחם נהנה
ממיקום אקסלוסיבי

אקוסיסטם מושלם

מגדל משרדים בסטנדרטים בינלאומיים

שדרת מסחר בהשראה אירופאית